نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه دروس مهارت افزایی -- ترم دوم 98-99

اطلاعیه دروس مهارت افزایی -- ترم دوم 98-99


اطلاعیه دروس مهارت افزایی -- ترم دوم 98-99

قابل توجه دانشجویان محترم

درس کاربرد نرم افزارهای الکترونیک برای دانشجویان گرایش الکترونیک و درس کاربرد نرم افزارهای قدرت برای دانشجویان گرایش قدرت به عنوان درس های مهارت افزایی تعریف شده اند. نمره این دروس تنها در معدل ترم به حساب خواهد آمد و در معدل کل نقشی ندارند. واحدهای این دو درس جز کل واحدهای گذرانده محسوب نمی شود.

ضمنا به دانشجویانی که دروس مذکور را بگذرانند از طرف آموزش دانشگاه گواهی دوره اعطا خواهد شد که برای آینده شغلی و تحصیلی دانشجویان قابل استفاده خواهد بود و در مصاحبه ها امتیاز خواهد داشت.