نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه شماره 2 انتخاب واحد ترم اول 98-99- درس روش پژوهش

اطلاعیه شماره 2 انتخاب واحد ترم اول 98-99- درس روش پژوهش


اطلاعیه شماره 2 انتخاب واحد ترم اول 98-99- درس روش پژوهش

قایل توجه دانشجویان مهندسی برق

درس روش پژوهش به عنوان درس اختیاری ارائه شده است. ظرفیت این کلاس محدود می باشد و لذا اولویت اخذ با فارغ التحصیلان خواهد بود که سریع تر انتخاب واحد می کنند. در صورتی که دانشجویی موفق به اخذ این درس نشود بایستی از سایر دروس اختیاری درس انتخاب کند. توجه داشته باشید که همه درس های اختیاری به جز درس روش پژوهش 3 واحدی می باشند و بنابراین کسی که 5 درس 3 واحدی اختیاری اخذ می کند برای فارغ التحصیلی باید 143 واحد گذرانده باشد.