نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخچه

تاریخچه


تاریخچه

 

 

   

 

 

رشته مهندسی برق به واسطه ماهیت فراگیر خود، هر روز شاخه های جدیدتری از صنعت را گسترش داده و روش­های نوینی را پیش روی می گشاید. کنترل تجهیزات و فرآیندهای گوناگون، تولید و انتقال انرژی، پردازشگرها و ابزارهای الکترونیکی، ارتباطات زمینی و ماهواره ای، ابزارهای سنجش پزشکی و رادارها تنها برخی از زمینه های کاربردی هستند که در قلمرو مهندسی برق قرار دارند. این رشته با وجود آن که از فنون جدید مهندسی است، در اندکی بیش از یک قرن سابقه خود، وسیع ترین کاربردها را در میان رشته های مهندسی یافته و امروزه کمتر ابزار، قطعه یا سیستمی را می توان یافت که فاقد قطعات الکتریکی یا الکترونیکی باشد. به دلیل همین کاربردهای گسترده، رشته مهندسی برق همواره از رشته های پر طرفدار در میان متقاضیان ورود به دانشگاه ها بوده است.

بخش مهندسی برق دانشگاه صنعتی سیرجان در سال ۱۳۹۱ با پذیرش اولین دوره دانشجویان دوره کارشناسی شکل گرفت. هم اکنون بخش برق دانشگاه صنعتی سیرجان دارای گروه آموزشی الکترونیک و قدرت در مقطع کارشناسی می­باشد.

الکترونیک‌ نوین‌ به‌ وجود آورنده‌ سیستمها و ابزارهای‌ پیچیده‌ای‌ است‌ که‌ در بسیاری‌ از مصارف‌ زندگی‌ روزمره‌ و شاخه‌های‌ مختلف‌ صنعت‌، پزشکی‌ و مهندسی‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرند. هدف‌ از ارائه‌ این‌ مجموعه‌ تربیت‌ کارشناسانی‌ در زمینه‌ شناخت‌ نحوه‌ عملکرد، چگونگی‌ نگهداری‌ بهره‌برداری، تجزیه‌ و تحلیل‌ و طراحی سیستمهای‌ الکترونیکی‌ در واحدهای‌ مختلف ‌صنعتی‌ و خدماتی‌ کشور است‌. برای‌ این‌ منظور، در این‌ مجموعه‌ دانشجویان‌ با فیزیک ‌ادوات نیمه‌هادی، ساختمان‌ و طرز کار عناصر الکترونیکی‌ مانند انواع‌ ترانزیستورها، دیودها و مدارهای‌ مجتمع‌ و نیز آنالیز مدارها و سیستم‌های‌ الکترونیکی‌ آشنا می‌شوند. جهت‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ این‌ سیستمها از روشهای‌ کلاسیک‌ و نیز از روشهای‌ مبتنی‌ بر محاسبات‌ کامپیوتری‌ استفاده‌ فراوان می‌شود.

گرایش قدرت در مهندسی برق به کلیه مسائل مرتبط با تولید، انتقال، توزیع و تبدیل انرژی الکتریکی به شکل قابل استفاده توسط مصرفکنندگان اختصاص دارد. پیشرفت سریع تکنولوژی و بکارگیری ادوات و سیستم های حساس کامپیوتری در تجهیزات صنعتی، نیاز به تأمین مطمئن، با کیفیت و قابل رقابت انرژی از یکطرف و استفاده از تولیدهای پراکنده و اتصال به شبکههای فرامرزی از طرف دیگر سیستمهای کلاسیک قدرت را با مسائل پیچیده جدیدی نظیر سیستمهای جدید مدیریت در بازار برق، پایداری و امنیت شبکه به هم پیوسته، برنامهریزی، بهرهبرداری، کنترل بهینه شبکه، پایایی شبکه، کیفیت برق و برنامهریزی بهره برداری بر اساس برداشت اطلاعات بهنگام از تجهیزات فشار قوی مواجه ساخته است .به منظور تأمین نیروی متخصص در زمینههای مختلف سیستمهای قدرت و انرژی، دانشجویان در این گرایش با مسائل مختلف ذیل آشنا میگردند.


برنامهریزی و تحلیل سیستم تولید، انتقال و توزیع در کنار برنامهریزی و تحلیل( ماندگار و گذرای سریع) شبکه

مطالعات پایداری دینامیک، گذرا و حفاظت سیستمهای قدرت

مدیریت و کنترل شبکهها

مسائل تجدید ساختار و بازار برق


تولیدهای پراکنده و انرژیهای تجدیدپذیر و مسائل مرتبط با سیستمهای توزیع


مدلسازی، طراحی و کنترل ماشینهای الکتریکی و ترانسفورمرها


الکترونیک قدرت


کیفیت برق و ادوات  FACTS


طراحی و هماهنگی سیستمهای عایقی فشار قوی

برداشت اطلاعات بهنگام از تجهیزات فشار قوی جهت برنامهریزی بهرهبرداری و سرویس