پروژه کارشناسی نیمسال دوم 96-97

پروژه کارشناسی نیمسال دوم 96-97

با سلام دانشجویان متقاضی پروژه در نیمسال دوم 96-97 فرم های پروژه خود را تا 5 دی ماه تحویل خانم اسدی دفتر بخش کامپیوتر تحویل دهند. اولویت بر اساس تعداد واحدهای گذرانده شده می باشد.