آرشیو اخبار

gbp 420x270 - لیست گرایش دانشجویان مهندسی برق

لیست گرایش دانشجویان مهندسی برق

  نام دریافت فایل گزایش ورودی 96 مهندسی برق دریافت گزایش ورودی 97 مهندسی برق دریافت گزایش ورودی 98 مهندسی...
متن کامل خبر

igmc open new 535x300 - اساتید مشاور ورودی های مختلف مهندسی برق

اساتید مشاور ورودی های مختلف مهندسی برق

اساتید مشاور ورودی های مختلف دانشجویان مهندسی برق به شرح ذیل می باشد. دانشجویان محترم لطفا برای مشاوره در زمینه...
متن کامل خبر

1453055119110 535x300 - سرفصل دروس رشته مهندسی برق

سرفصل دروس رشته مهندسی برق

نام دریافت فایل چارت ترمی مهندسی برق الکترونیک ورودی های ۹۶ به بعد دریافت چارت ترمی مهندسی برق قدرت ورودی...
متن کامل خبر