دانشکده مهندسی برق

computer science masters - نکات مهم انتخاب واحد -- ترم دوم 98-99

نکات مهم انتخاب واحد — ترم دوم ۹۸-۹۹

دانشجویان محترم مهندسی برق لطفا نکات زیر را برای انتخاب واحد خود با دقت مورد توجه قرار دهید تا از بروز مشکل احتمالی جلوگیری گردد.

۱- به دانشجویان اکیدا توصیه می شود که حتی الامکان دروس ترم مربوط به خود را بردارند تا مشکلی از نظر تداخل کلاسی و امتحانی به وجود نیاید. لازم به ذکر است، تداخل درس های ترم های متفاوت اجتناب ناپذیر است. تا حد امکان سعی شده که درس های ترم های متوالی نیز با یکدیگر تداخل نداشته باشند. بنابراین در صورتی که می خواهید دروس ترم های متفاوت را اخذ کنید باید به گونه ای انتخاب دروس را انجام دهید که در برنامه درس تان تداخل نداشته باشند. از این رو لطفا تقاضای تغییر ساعت درس ها و امتحانات را نداشته باشید.

۲- دانشجویانی که نیاز به مشاوره در زمینه انتخاب دروس دارند یا هر مشکلی در زمینه انتخاب واحد دارند باید به استاد مشاور خود که اسامی آن ها در سایت دانشکده موجود است مراجعه کنند. لذا از تماس با موبایل رئیس بخش اکیدا خودداری کنید. هر گونه سوال دیگری را از کارشناس بخش خانم اسدی می توانید پیگیری نمایید.

۳- دانشجویان هر گرایش باید دروس اختیاری خود را از میان دروس مربوط به گرایش خود انتخاب و اخذ نمایند. در غیر این صورت از درس آن ها حذف خواهد شد.

دروس اختیاری گرایش قدرت در ترم دوم ۹۸-۹۹: مبانی تحقیق در عملیات، عایق و فشار قوی، ماشین های الکتریکی مخصوص

دروس اختیاری گرایش الکترونیک در ترم دوم ۹۸-۹۹: فیزیک مدرن، الکترونیک صنعتی، فیلتر و سنتز، الکترونیک دیجیتال

۴- درس زبان تخصصی برای ورودی های ۹۶ و ماقبل قابل انتخاب است. لذا سایر دانشجویانی که این درس را اخذ نمایند حذف خواهند شد. لازم به ذکر است که به دانشجویان ورودی ۹۶ نیز توصیه می شود که طبق چارت و در ترم هفتم این درس را اخذ نمایند.

۵- دروس مهارت افزایی در ترم جاری برای هر دو گرایش قدرت و الکترونیک ارائه شده است. دانشجویان می توانند درس مربوط به گرایش خود را اخذ نمایند. لازم به ذکر است که این دروس یک واحدی و مازاد هستند و نمره آن ها تنها در معدل ترم لحاظ می شود. بنابراین در واحد های گذرانده کل و در معدل کل قابل محاسبه نیستند. به دانشجویانی که این دروس را بگذرانند گواهی پایان دوره از سوی معاونت آموزشی دانشگاه اعطا می شود که در مصاحبه های شغلی و ادامه تحصیل دارای امتیاز می باشد.

با تشکر